Optymalizacja i doradztwo

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja konstrukcji

Optymalizacja rozwiązań, które przy spełnieniu wszystkich wymagań zapewniają najniższe koszty produkcji, transportu i montażu

Doradztwo i opiniowanie

Doradztwo i opiniowanie

Doradztwo i opiniowanie w zakresie prac studialnych, koncepcyjnych i wdrożeniowych

Nadzory autorskie

Nadzory autorskie

Nadzór autorski projektowanych obiektów. Konsultacje i doradztwo na placu budowy

Optymalizacje konstrukcji, doradztwo, konsultacje i weryfikacje techniczne, pełnienie nadzorów autorskich

Projektowanie przy zastosowaniu zaawansowanych technik obliczeniowych pozwala na zagwarantowanie ekonomicznego zużycia materiałów. Procesy projektowe wspierane analizami numerycznymi zapewniają najniższe koszty produkcji, transportu i montażu.

Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia i szerokiej wiedzy fachowej doradzamy i opiniujemy w zakresie możliwości i metod optymalizacji konstrukcji, koordynacji BIM, czy najnowszych technik projektowania.

Oferujemy pełnienie nadzorów autorskich oraz autoryzację dokumentacji.