Obiekty przemysłowe (4)

Hale produkcyjne, hale magazynowe, cementownie, silosy, zbiorniki.