MTA Engineering Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 14
PL 35-105 Rzeszów

 

Management

President
mgr inż. Krzysztof Ostrowski

 

Vicepresident
mgr inż. Artur Kaszyca

Marketing

Agnieszka Jędrzejczyk

Maria Jaroś
tel.: +48 17 850 59 20

Business & development manager

mgr inż. Jolanta Ostrowska
tel.: +48 17 850 59 12

HR & Accounting

Marta Nadczuk
Barbara Szeliga-Motyka

tel.: +48 17 850 59 11

Contact us,
we will answer your request

Visit us in Rzeszow