XX Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych

10 października 2023 r. odbył się XX Kongres Polskiej Izby Konstrukcji  Stalowych, której MTA Engineering jest członkiem od ponad 10 lat. Gościem Specjalnym tegorocznej edycji Kongresu był prof. Marek Belka.

Profesor Marka Belka mówił o perspektywach rozwoju Polski oraz zagrożeniach jakie niosą za sobą ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej.  Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Anna Pogorzelska-Fuz (Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej) i Andrzej Sidło (Doradca w Departamencie Energii Jądrowej) przedstawili bieżący stan krajowego programu energetyki jądrowej. Ponadto podczas kongresu omówiono miedzy innymi następującą tematykę:  budownictwo stalowe w czasach transformacji energetycznej, potencjał polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw dla Programu polskiej energetyki jądrowej, konstrukcje stalowe wykorzystywane do budowy źródeł energii jądrowej oraz tematy dotyczące rozwoju energetyki niekonwencjonalnej. Jak co roku kongres był wartościowym wydarzeniem zarówno merytorycznym jak i biznesowym.