Innowacyjna platforma do zarządzania projektem ShareProject

Uzgodnienia techniczne, dokumentacja projektowa, transfer danych, harmonogram projektu dostępne w każdej chwili bez ograniczeń lokalizacyjnych.

Jak działa platforma?

ShareProject wspiera realizację projektów w branży.

ShareProject jest Platformą Internetową wspierająca realizację projektów w branży budowlano – konstrukcyjnej. Platforma ShareProject jest odpowiedzią na potrzeby branży zebrane na podstawie wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów w branży energetycznej, przemysłowej i kubaturowej. Działanie systemu skierowane jest na maksymalny wzrost efektywności komunikacji na każdym etapie realizacji projektu oraz na optymalizację procesów przepływu dokumentacji projektowej. Platforma udostępniania jest naszym klientom w ramach wspólnie realizowanych projektów.

01

Komunikacja

Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych, monitoring komunikacji

02

Dokumentacja projektowa

Dystrybucja, nawigacja, katalogowanie oraz nadzorowanie dokumentacji

03

Transfer danych

Szybki i prosty transfer danych za pomocą platformy lub udostępniania pliku

Specyfikacja

– Szybki i prosty transfer dokumentacji
– Dystrybucja, nawigacja, katalogowanie oraz nadzorowanie dokumentacji
– Dostęp do dokumentów na każdym urządzeniu mobilnym bez ograniczeń miejsca i czasu

Charakterystyka platformy

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentami projektowymi jest kluczowym procesem w realizacji każdego projektu w branży budowlanej. Na proces zarządzania dokumentacją składa się dystrybucja oraz nadzór nad dokumentami. Właściwe narzędzie do administrowania i kontroli danych założeniowych i dokumentacji projektowej pozwala na optymalizację całego procesu realizacji inwestycji. ShareProject gwarantuje szybki transfer, dystrybucję, nawigację, katalogowanie oraz nadzorowanie dokumentacji.

Komunikacja

Działanie platformy ShareProject ma na celu wzrost efektywności komunikacji. Wspólna baza do prowadzenia uzgodnień projektowych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w projekt, również z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, zaprojektowana w sposób przyjazny dla użytkownika, pozwala na szybką, przejrzystą komunikację i umożliwia monitoring kwestii wymagających uzgodnień. Moduł posiada wbudowany mechanizm raportów i powiadomień.

Modułowa budowa

Modułowa budowa platformy zapewnia elastyczność użytkowania, użytkownik może korzystać ze wszystkich, lub tylko wybranych modułów, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Harmonogram projektu

Platforma wyposażona jest w moduł do tworzenia harmonogramów projektowych i zarządzania nimi zarówno w obrębie projektu jak i pakietu projektów. Moduł umożliwia elastyczny podział projektu na zakresy i etapy projektowe oraz na zadania wraz z przydzieleniem zasobów do ich realizacji. Narzędzie wspiera planowanie realizacji oraz nadzór nad jej przebiegiem, pozwala w szybki, przejrzysty i logiczny sposób budować harmonogramy i śledzić stan zaawansowania prac.

Transfer danych

Szybkie i łatwe w obsłudze udostępnianie plików, także użytkownikom nie mającym dostępu do platformy. Udostępnianie jest możliwe bez ograniczeń miejsca i czasu za pomocą wszystkich urządzeń mobilnych.

Nieograniczony dostęp

ShareProject jest platformą internetową, nie wymaga instalacji oprogramowania i gwarantuje dostęp z każdego miejsca oraz urządzenia mobilnego, pod warunkiem dostępu do internetu.

ShareProject jest platformą modułową, która kompleksowo wspiera zarządzanie dzięki modułom:

Uzgodnienia techniczne

Moduł wspierający prowadzenie uzgodnień technicznych

Dokumentacja projektowa

Moduł do zarządzania dokumentacją projektową

Harmonogram

Moduł do zarządzania harmonogramami projektowymi

Transfer danych

Moduł do transferu dokumentacji

Informacje

Dostęp do informacji o projekcie, macierzy kontaktów, stronach zaangażowanych w realizację, lokalizacji projektu

Kalendarz

Kalendarz spotkań i wydarzeń w projekcie