Certyfikat

Zarządzanie jakością to skupienie się firmy na jej klientach.
W praktyce oznacza to, że firma powinna przede wszystkim mieć na uwadze wymagania swoich klientów. Działanie zgodnie z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001 to utrzymywanie stałego, właściwego kontaktu z klientami, otwartość na ich potrzeby i oczekiwania, a często wyprzedzanie oczekiwań klientów zanim sami będą ich świadomi.

Zarządzanie jakością to dostrzeganie potencjalnych ryzyk zagrażających działaniu firmy i przeciwdziałanie ich wystąpieniu. Firma, która zarządza jakością stale się doskonali, identyfikuje bariery rozwoju i je eliminuje, ustala działania naprawcze dla wykrytych niezgodności i sprawdza skuteczność ich realizacji. Zarządzanie jakością to stały rozwój, inwestycja w szkolenia, podnoszenie kompetencji firmy. W systemie opartym na normie ISO 9001 praca jest przejrzysta i uporządkowany, a procesy są zidentyfikowane i zoptymalizowane.