EFW Wilno

Nazwa EFW Wilno
Klient Litetuvos energija
Lokalizacja Litwa
Tonaż 250 t
Rok 2018
Rok

Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod budynek oczyszczalni dla linii spalania odpadów w nowej elektrociepłowni w Wilnie. Cały projekt elektrociepłowni obejmował budowę łącznie trzech linii do produkcji energii elektrycznej i ciepła: linii spalania odpadów oraz dwóch linii biomasy. Wysokowydajna instalacja kogeneracyjna zmniejszy zużycie paliw kopalnych dzięki termicznej utylizacji odpadów i zapewni dostawy energii elektrycznej (90 MW) i ciepła (230 MW).