WTE Olsztyn

Nazwa WTE Olsztyn
Klient Dobra Energia
Lokalizacja Polska
Tonaż 1050 t
Rok 2019
Rok

Planowanie, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji stalowej dla nowoczesnego i w pełni ekologicznego zakładu WtE (waste-to-energy) w Olsztynie. Uruchomienie instalacji planowane jest do połowy 2023 roku. Inwestycja obejmuje budowę i eksploatację zakładu produkującego energię z odpadów komunalnych i pozwoli na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną jak i cieplną.