Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w procesie rekrutacyjnym

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji  prosimy o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy iż,Administratorem Państwa danych osobowych jest MTA Engineering Sp. z o.o  z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Przemysłowa 14, 35-105 NIP: 813-10-23-773, KRS 0000153976,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu rekrutacyjnego, ewentualnie przyszłego procesu rekrutacyjnego w zależności od udzielonej przez Państwa zgody.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest niezbędność przetwarzania danych do Realizacji procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrazili, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres procesu rekrutacji oraz przez sześć miesięcy po zakończeniu rekrutacji  zgodnie z wewnętrznymi przepisami zakładowymi. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji Państwa dane osobowe będą przetwarzane w przyszłych rekrutacjach odbywających się w przeciągu 6 miesięcy od czasu zakończenia pierwszej rekrutacji.

Po tym okresie państwa CV i zawarte w nich dane osobowe są  trwale  usuwane (wersja papierowa jest niszczona w niszczarce, wersja elektroniczna trwale usuwana z dysku, e-mail z CV trwale usuwany z serwera poczty elektronicznej) i nie wykorzystywane do innych celów.

 Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz w przypadku udzielenia zgody do jej cofnięcia.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.