Analizy statyczno-wytrzymałościowe

Analizy i obliczenia konstrukcji żelbetowych

Analizy i obliczenia konstrukcji żelbetowych

Wymiarowanie i obliczania elementów żelbetowych, projektowanie złożonych układów przestrzennych

Analizy i obliczenia konstrukcji stalowych

Analizy i obliczenia konstrukcji stalowych

Projektowanie konstrukcji szkieletowych w oparciu o zaawansowane metody obliczeniowe

Analizy Metodą Elemntów skończonych - MES

Analizy Metodą Elemntów skończonych - MES

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykorzystujące Metodę Elementów Skończonych

Zaawansowane analizy i obliczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych

Oferujemy wykonywanie analiz statyczno – wytrzymałościowych  konstrukcji stalowych i żelbetowych według norm Eurocod  Analizy obejmują: obliczenia stanu granicznego nośności, stateczności i użytkowalności,  obliczenia dynamiczne, obliczenia odporności ogniowej, analiza zmęczenia materiału, sejsmikę.  Dla bardziej skomplikowanych elementów wykonujemy analizy metodą elementów skończonych (MES).

Projektujemy wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie do analiz i obliczeń konstrukcji: Robot Structural Analysis Professional, SCIA Engineer, IDEA StatiCA, RSTAB, ANSYS.