Planowanie 3D Koordynacja BIM

Koncepcje projektowe

Koncepcje projektowe

Funkcjonalne i optymalne koncepcje rozwiązań projektowanych obiektów

Planowanie 3D

Planowanie 3D

Przestrzenna koncepcja konstrukcji

Koordynacja BIM

Koordynacja BIM

Prowadzenie koordynacji modeli BIM

Projekty koncepcyjne i planowanie 3D

Oferujemy przygotowanie koncepcji projektowych, opracowanie wizualizacji 3D z uwzględnieniem wymagań technologii i architektury. Prowadzimy koordynację BIM modeli 3D z uwzględnieniem kolizyjności na każdym etapie projektowym.