Projekty wykonawcze, projekty warsztatowe

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych

Projekty wykonawcze konstrukcji stalowych

Obliczenia statyczne połączeń węzłowych, model 3D konstrukcji, rysunki wykonawcze detali konstrukcyjnych

Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych

Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych

Wymiarowanie prętów i powierzchni z betonu zbrojonego, dokumentacja konstrukcyjna w oparciu o model 3D

Projekty warsztatowe

Projekty warsztatowe

Rysunki elementów konstrukcyjnych, plany montażowe, listy materiałowe, strukturalne, wysyłkowe, pliki NC i DSTV

Kompleksowe przygotowanie projektu wykonawczego, dokumentacji warsztatowej oraz dokumentacji powykonawczej

Realizujemy projekty wykonawcze na podstawie danych założeniowych klienta lub na podstawie własnych analiz statyczno – wytrzymałościowych. Pracujemy w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do projektowania konstrukcji (Robot Structural Analysis Professional, SCIA Engineer, IDEA StatiCA, Tekla Structures, AVEVA Bocad, Autodesk Revit Structure).