Energetyka (16)

Elektrownie konwencjonalne (gazowe, węglowe), elektrownie na biomasę, elektrociepłownie, spalarnie odpadów komunalnych, konstrukcje wsporcze i opodestowania kotłów, konstrukcje wsporcze urządzeń i instalacji kotłowych, kanały spalin i powietrza, instalacje odsiarczania i odazotowania, reaktory